CCares persoonlijke zorgverlening

Home

MAG IK U ONTZORGEN ?

Wanneer u, of uw naaste, wordt geconfronteerd met een tegenslag in uw gezondheid, betekent dat vaak verminderde zelfstandigheid, verdriet en onzekerheid.
Geleidelijk of plotseling is er behoefte aan ondersteunende thuiszorg, ook wel ADL zorg genoemd(Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).